Awi Ifecka.

Ad tafem da inasiwen i unagraw Linux, inasiwen Azerty d inasiwen Qwerty.

Anasiw AZERTY i Linux

Anasiw QWERTY i Linux

Aru taqbaylit deg yal anagraw

Tira n teqbaylit deg yal anagraw, ama deg Windows ama deg Linux neɣ MacOS, ur yilli wugur, fren anasiw iddan d unagraw-inek.m, fren taneɣruft n unasiw-innek.m ama d AZERTY ama d QWERTY.