Sali-d Anasiw.

Ad tafem da inasiwen, i yinagrawen Windwos, Linux d MacOS.

Aru taqbaylit deg yal anagraw

Tira n teqbaylit deg yal anagraw, ama deg Windows ama deg Linux neɣ MacOS, ur yilli wugur, fren anasiw iddan d unagraw-inek.m, fren taneɣruft n unasiw-innek.m ama d AZERTY ama d QWERTY.